DITJES EN DATJES

 Wond

Een wond is een verbreking van de continuïteit van het weefsel.

Soorten wonden

De volgende soorten wonden zijn te onderscheiden:

·  mechanische wonden:
door scherp of stompgeweld van buitenaf: chirurgische wonden, steekwonden, snijwonden, schaafwonden, schotwonden, scheurwonden, kneuswonden

 

·chemische wonden:
door inwerking van chemische stoffen, zoals: sterke zuren, basen, sommige zouten, chloor, traangas, oorlogsgassen, vloeibare organische brandstoffen

 

·thermische wonden:
door verbranding of bevriezing

 

·elektriciteitswonden:
via blikseminslag, stroomstoot

 

·stralingswonden:
door zonnebrand, röntgen- of radioactieve straling

 

·infectiewonden:
door onvoldoende (plaatselijke) afweer tegen micro-organismen: parasieten, bacteriën, virussen, schimmels, gisten

 

·oncologische wonden:
door primaire huidcarcinomen of huidmetastasen van carcinomen elders in het lichaam

 

·circulatiestoorniswonden:
door onvoldoende zuurstofvoorziening en/of voeding van de weefselcellen, zoals decubitus, ulcus cruris, diabetische voet

 

Buikwonden

 

Buikwonden of open buikwonden zijn ernstige verwondingen (meestal) door een doordringend letsel van buitenaf, waarbij de buikwand doorboort is en de inhoud van de buik aan de buitenlucht is blootgesteld. Vaak ontstaat dit als gevolg van een steekpartij ernstig ongeval waarbij een voorwerp van een auto of fiets zich in de buik geboord heeft. buikwonden kunnen er organen uit de wond puilen, in de meeste gevallen zijn dit het buikvlies (gelig van kleur) en de darmen (lichtroze van kleur). Ook bij relatief kleine wonden bestaat het risico dat darminhoud naar buiten geperst wordt, bijvoorbeeld als het slachtoffer niest of hoest, of moet persen. Een open buikwond is een groot gevaar voor het slachtoffer, omdat de darmen kunnen uitdrogen en er een groot gevaar op infectie bestaat.

 

Eerste Hulp

De eerste hulp bij open buikwonden bestaat uit het voorkomen van uitdroging van de darm en het zo steriel mogelijk afdekken van de uitpuilende buikinhoud. Raak de uitpuilende darmen niet aan en probeer ze niet terug te duwen! Houdt er rekening mee dat bij steekwonden hoog in de buik er ook schade aan het middenrif en de longen kan zijn. Wees bedacht op het ontstaan van een klaplong en shock.

Waarschuw zo snel mogelijk professionele hulp. Indien professionele hulp lang op zich laat wachten, bijvoorbeeld in outdoor settings, maak dan de gazen na het aanleggen voorzichtig nat met schoon drinkwater (bij voorkeur uit een afgesloten flesje bronwater). Hiermee wordt voorkomen dat de darmen uitdrogen. Gebruik geen water dat al een aantal dagen oud is of afkomstig is uit de vrije natuur. Gebruik geen vette gazen of Burnshield.

  • Draag handschoenen
  • Benader het slachtoffer volgens de ABCDE-methodiek en waarschuw 112
  • Verwijder kleding rond de wond
  • Dek de wond en darmen voorzichtig af met steriele metallinegazen (dit voorkomt verkleving). Zorg ervoor dat er geen druk op de darmen komt te staan, leg de gazen er losjes op en leg deze provisorisch losjes vast.
  • Ben bedacht op tekenen van actief bloedverlies en shock

Aandachtspunten

·         Tijdens de wondbehandeling mogen geen andere activiteiten in de omgeving plaats vinden om opstuivend stof te voorkomen.

·         Consulteer arts in ieder geval bij koorts/infectieverschijnselen.

·     Frequentie van de verbandwisseling is afhankelijk van de vochtproductie. Beperk het aantal verbandwisselingen. Voorkom dat het verband aan de buitenkant doordrenkt is.

·     Douche of spoel de wond uit met water op lichaamstemperatuur (kraan eerst 30 seconden laten stromen) of NaCl 0,9%.

·    Desinfecteer pincetten en scharen die bij het aanbrengen van steriele wondbedekking nodig zijn, met alcohol 70 % (als ze niet steriel verpakt zijn).