NIEUWSPAGINA:

Start nieuwe EHBO cursus 2023:

We starten in januari 2023 weer met een nieuwe EHBO cursus bij een van de buurt EHBO verenigingen. Wilt u een cursus volgen dan kunt informatie opvragen bij Andries Legters ehboandries@hotmail.com   06-45039416.

Herhalingles reanimatie en AED:

De herhalingsles reanimatie en AED voor groep 1 vindt plaats op 4 oktober a.s. om 19:30 uur in de Culturele Zaal 2.Ook het dringende verzoek om op tijd af te melden bij verhindering van deze avond!
De eerstvolgende gelegenheid is dan op 3 januari 2023.

Jubilarissen 2022:

Jubilarissen 15 jaar lid  Ellen Berghuis-Smits, Erwin Heister, Emiel Derksen, Monique Joling-Jupitz, Mimi Hellinga. 35 jaar lid Bart Grob. 45 jaar lid Rene Bouwmeester.

Contributie 2022:

De contributie voor 2022 bedraagt 25 euro. Ik verzoek u dit bedrag na 31-12-2021 over te maken op rekening NL61 RABO 0115301984 t.n.v. EHBO vereniging Gaanderen. S.v.p. NIET voor 1-1-2022 overmaken, brengt extra werk met zich mee.

Bestuurslid gezocht:

Wij zijn nog op zoek naar een bestuurlid om het dagelijkse bestuur te komen te versterken, U kunt contact op nemen met Andries Legters ehboandries@hotmail.com   06-45039416.

Herhalingslessen:

De herhalingslessen zijn nu op de eerste dinsdag van de maand!! Kijk altijd even op de webpagina.


Huishoudelijke mededeling!!!!!:

Wanneer u verhuisd bent of een andere naam hebt gekregen b.v. doordat u getrouwd bent of een ander emailadres hebt wilt u dit dan doorgeven alstublieft aan de secretaris Andries Legters

Bijvoorbaat dank.  ehboandries@hotmail.com   06-45039416

 

 

De evenementen:

 

Klik op de link hieronder

 

Evenementen

 

 

Op dinsdag 04 oktober 2022 is deze pagina voor het laatst bijgewerkt.