NIEUWSPAGINA:

Jubilarissen 2024:

De volgende leden werden gehuldigd Gemma Menting 50 jaar lid en Jan Steverink 60 jaar lid.

Contributie 2024:

De contributie voor 2024 bedraagt 25 euro. Ik verzoek u dit bedrag na 31-12-2023 over te maken op rekening NL61 RABO 0115301984 t.n.v. EHBO vereniging Gaanderen. S.v.p. NIET voor 1-1-2024 overmaken, brengt extra werk met zich mee.

Bestuurslid gezocht:

Wij zijn nog op zoek naar een bestuurlid om het dagelijkse bestuur te komen te versterken, U kunt contact op nemen met Andries Legters ehboandries@hotmail.com   06-45039416.

Herhalingslessen:

De herhalingslessen zijn nu op de eerste dinsdag van de maand!! Kijk altijd even op de webpagina.


Huishoudelijke mededeling!!!!!:

Wanneer u verhuisd bent of een andere naam hebt gekregen b.v. doordat u getrouwd bent of een ander emailadres hebt wilt u dit dan doorgeven alstublieft aan de secretaris Andries Legters

Bijvoorbaat dank.  ehboandries@hotmail.com   06-45039416

 

 

De evenementen:

 

Klik op de link hieronder

 

Evenementen

 

 

Op woensdag 03 april 2024 is deze pagina voor het laatst bijgewerkt.