NIEUWSPAGINA:

 

Herhalingsles 2 maart 2021:

Door de corona maatregelen komt de herhalingsles 2 maart te vervallen. Zodra er weer herhalingslessen mogelijk zijn volgt nader bericht.

Contributie 2021:

De contributie voor 2021 bedraagt 25 euro. Ik verzoek u dit bedrag na 31-12-2020 over te maken op rekening NL61 RABO 0115301984 t.n.v. EHBO vereniging Gaanderen. S.v.p. NIET voor 1-1-2021 overmaken, brengt extra werk met zich mee.

Bestuurslid gezocht:

Wij zijn nog op zoek naar een bestuurlid om het dagelijkse bestuur te komen te versterken, U kunt contact op nemen met Andries Legters ehboandries@hotmail.com   06-45039416.

Herhalingslessen:

De herhalingslessen zijn nu op de eerste dinsdag van de maand!! Kijk altijd even op de webpagina.


Huishoudelijke mededeling!!!!!:

Wanneer u verhuisd bent of een andere naam hebt gekregen b.v. doordat u getrouwd bent of een ander emailadres hebt wilt u dit dan doorgeven alstublieft aan de secretaris Andries Legters

Bijvoorbaat dank.  ehboandries@hotmail.com   06-45039416

 

 

De evenementen:

 

Klik op de link hieronder

 

Evenementen

 

 

Op woensdag 19 mei 2021 is deze pagina voor het laatst bijgewerkt.